Soba me dru

WS-1001

  • Ventilator i inkorporuar
  • Dezinjim kompakt
  • Efktshmëri e lartë temperature
  • Konsumim i ulët i druit
  • Tulla shema e montuar brenda.
  • Mban një tub 12cm.
  • Përmasat: 75cm e gjerë x 35cm e thellë

WS-1002

  • Dizanjim i thjeshtë edhe kompakt.
  • Fabrikim me metal rezistent (2mm).
  • Përmasat e sobës: 75cm e gjerë x 35cm e thellë