Zgarë Tymuese

Model SB-2002

  • Efektshmëri e lartë
  • Hapësirë gatimi  65.5 cm e lart x 39.5 cm e gjerë
  • 3 Ndarëse të lëvizshme gatimi
  • Rrota për lehtësi lëvizjeje
  • Fabrikim cilësor
  • Bojë metalike me temperaturë të lartë
  • Përmasat e zgarës tymuese 106 cm e lartë x 48 cm e gjerë x 34 cm e thellë